Log ind

Betingelser for brug

Herunder kan du læse om de forskellige betingelser for brug, der er ved MatematikFessor.dk og MatematikForAlle.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores betingelser for brug, så kontakt os på support@matematikfessor.dk.

Adgang til MatematikFessor

Du får adgang til din personlige MatematikFessor konto ved at logge ind med din e-mailadresse og dit tilhørende kodeord. Din konto er din personlige del af MatematikFessor.dk, hvor kun du har adgang.

Ophavsret

Al viden på MatematikFessor.dk er EduLab ApS' ejendom og må ikke videregives i nogen form uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra EduLab ApS.

Enkeltbruger-licens

Det er ikke tilladt at lade tredjemand benytte din personlige konto.

Når man som bruger logger ind, henter vi automatisk din IP-adresse og registrerer dit subnet. På den måde kan vi sikre os, at en konto ikke benyttes fra adskillige forskellige computere.

Du kan naturligvis sagtens både benytte din konto derhjemme, på arbejdet, på studiet osv. Det er alene abnorm brugeradfærd, vi ønsker at gardere os mod.

Lovvalg og værneting

Enhver strid mellem EduLab ApS og brugeren af vores ydelser skal afgøres efter dansk lovgivning ved Byretten i København.

Betingelser for køb for private

1. Generelt

EduLab ApS (herefter EduLab) tilbyder via webstedet foralle.matematikfessor.dk eller med en licensnøgle adgang til matematikfessor.dk online læring i matematik i form af øvelser, videoer mm. Ved oprettelse og betaling indgår du som forbruger (herefter abonnent) en juridisk bindende aftale med EduLab omkring adgang og brugsretten til hjemmesiderne.

Ejeren og leverandøren af hjemmesiderne er EduLab:

EduLab
Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal 
2400 København
CVR: 29691800
Mail: support@edulab.dk

2. Brugeroprettelse

Før du kan få adgang til hjemmesiderne, skal du oprette en brugerprofil med dine personoplysninger. Dette kan du gøre på forsiden ved at klikke på "Opret bruger" på hvilken som helst af hjemmesiderne.

3. Prøveperiode og betaling

Ved oprettelse af en brugerprofil til foralle.matematikfessor.dk får du adgang til 5 dages gratis prøveperiode, hvor du kan benytte hjemmesiderne uden nogen form for binding. Abonnementet eller licensnøglen træder i kraft så snart EduLab har registreret din bestilling, og er uopsigeligt i abonnementsperioden. Ved forsinket betaling er EduLab berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker samt renter efter dansk lov.

Betaling for  adgangen til foralle.matematikfessor.dk finder senest sted efter udløb af prøveperioden og påbegyndelse af abonnementsperioden ved hjælp af online betaling. Online betaling kan ske med følgende korttyper: Dankort, Visadankort, Visakort og Mastercard. Ved betaling med internationale kreditkort (Visakort, Visa Electron, Mastercard) samt danske betalingskort (Dankort og Visadankort) opkræves et Nets-gebyr (Nets er det gamle PBS) for gennemførsel af transaktionen. Gebyret opkræves af Nets og EduLab har ingen fortjeneste på dette. Gebyret opkrævet af dig til Nets vil derfor aldrig overstige de faktiske omkostninger ved transaktionen. For Dankorts vedkommende udgør dette 0,70 kr. for transaktionsbeløb mellem 0,00 - 50,00 kr., 1,10 kr. for transaktionsbeløb mellem 50,01 -100,00 kr. og 1,45 kr. + 0,10 % af købsbeløbet for transaktioner over 100 kr. For danske Eurocard/MasterCard samt Visa Electron udgør dette 1,25% af købsbeløbet, dog minimum 0,70 kr. pr. transaktion (Visa, Mastercard mm.) og for udenlandske kort udgør dette 3,75% af købsbeløbet, dog minimum 1,95 kr. pr. transaktion. Der beregnes ikke moms af gebyrerne. Gebyret fremgår altid tydeligt ud fra den enkelte betalingsmulighed i købsflowet.

Betaling for licensnøgle sker via faktura som fremsendes efter bestilling. Ved forsinket betaling er EduLab berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker samt renter efter dansk lov.

EduLab tilbyder kun forudbetaling ved kontooverførsel til erhvervsdrivende og forbrugere i udlandet.

EduLab tilbyder ikke mulighed for kontant betaling.

4. Betalingssystem

Det af EduLab anvendte betalingssystem lever op til alle gældende sikkerhedskrav og er godkendt og certificeret af Nets. Al kommunikation mellem betalingssystemet og kortindehaveren (dig) foregår via en krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det er din sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem betalingssystemet og Nets betalingsserver. Oplysninger indtastet i betalingssystemet vil således hverken EduLab eller tredjemand få at se (Vi kan dog se de sidste 4 cifre i kortnummeret og udløbsdato, for at vi kan vise dig, hvilket kort du har tilknyttet til abonnementet). Betalingssystemet er leveret af QuickPay. Det bemærkes, at der ingen selvrisiko er forbundet med brugen af betalingssystemet og online betaling generelt. Dette stiller forbrugeren bedre end ved almindelig handel i en butik med brug af Dankort og pinkode.

5. Priser

Alle priser er dagspriser, angivet i DKK og er inklusive moms. 

6. Oprettelse, fornyelse og opsigelse af abonnement

Efter du har bestilt et abonnement, vil du automatisk modtage en e-mail med en bestillingsbekræftelse/kvittering for din bestilling. Denne bestillingsbekræftelse er dit bevis og dokumentation for abonnementsaftalen, som du har indgået med EduLab. Dit abonnement er personligt og kan ikke overdrages til andre. Du skal være opmærksom på, at du hæfter for andres uberettigede bestillinger af tillægsprodukter eller ændringer af abonnementet, der foretages med dit brugernavn og kodeord på hjemmesiderne.

Abonnementet på foralle.matematikfessor.dk fornys ikke automatisk til en ny abonnementsperiode. Du skal selv tilmelde en ny abonnementsperiode under Din bruger på foralle.matematikfessor.dk.

Ved udløb af licensnøglen sker forlængelse ved kontakt til salg@edulab.dk.

7. Fortrydelse

Som udgangspunkt er et abonnement bindende. I henhold til Forbrugeraftaleloven er der dog 14 dages fortrydelsesret efter betaling og modtagelse af bestillingsbekræftelsen/kvitteringen. Hele købesummen inkl. eventuelle gebyrer vil blive returneret ved framelding indenfor 14 dage efter modtagelse af bestillingsbekræftelsen /kvitteringen.

Fortrydelsen skal meddeles EduLab skriftligt pr. e-mail til: support@edulab.dk

Det er således ikke muligt at fortryde via brev, opkald, sms, voicemail, personligt fremmøde eller lignende!

8. Brugsret

Abonnenten opnår gennem sit abonnement en uoverdragelig ikke-eksklusiv brugsret til at se indholdet fra hjemmesiderne på brugerens egen computer. Brugeren er ikke berettiget til at videregive denne ret til tredjemand. Således er brugeren ikke berettiget til at videregive sit brugernavn og kodeord til tredjemand. Abonnementen er generelt forpligtet til at opbevarer sit kodeord på en sådan måde, at det ikke er tilgængeligt for andre end abonnenten selv. Det er således ikke tilladt for abonnenten at lægge sit kodeord eller brugernavn ud på eget websted, Facebook, diskussionsfora mv. Videregivelse af adgang til hjemmesiderne til tredjemand anses af EduLab som væsentlig misligholdelse af abonnementet. Abonnenten bærer således den fulde risiko for, at brugernavn og password ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af fx keylogning, virus, spyware skal du omgående meddele EduLab dette.

Abonnentens brugsret omfatter ikke videredistribution af indholdet på hjemmesiderne samt offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af hjemmesiderne. Dette anses ligeledes som væsentlig misligholdelse af abonnementet.

9. Vedligehold og ændringer

EduLab har ret til løbende og uden forudgående varsel at ændre på indhold og funktionaliteter på hjemmesiderne. EduLab vedligeholder og udvikler løbende indholdet og funktionaliteter på hjemmesiderne i det omfang og tempo, som EduLab finder nødvendigt.

10. Tekniske krav

For at kunne benytte Hjemmesiderne og Tjenesteydelserne, kræves der adgang til internettet med en internetforbindelse, der har en båndbredde på minimum 1 MB (downstreamkapacitet). 

Herudover anbefaler EduLab de browsere og styresystemer der kan ses på https://www.matematikfessor.dk/help/browsers

EduLab kan ikke garantere, at man kan anvende Hjemmesiderne eller Tjenesteydelserne, hvis den anvendte computer eller internetforbindelse ikke lever op til ovenstående tekniske minimumsanbefalinger. EduLab er generelt ikke ansvarlig for manglende adgang og manglende anvendelse af funktionalitet(er), som måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom EduLab fraskriver sig ethvert ansvar for manglende funktionalitet forårsaget af, at Abonnenten og/eller Brugerne ikke har fulgt ovenstående tekniske minimumsanbefalinger/råd, eller de råd som fremgår i hjælpeboksene på Hjemmesiderne.

11. Oppetid

EduLab tilstræber så vidt muligt, at hjemmesiderne er tilgængelige hele året døgnet rundt. Der kan dog forekomme driftsforstyrrelser på grund af tekniske forhold hos EduLab eller dets underleverandører. Hvis hjemmesiderne utilsigtet er nede i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, er abonnenten berettiget til en forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, som hjemmesiden har været nede eller på anden måde ikke-funktionsdygtig. Dette gælder dog ikke ved varslet utilgængelighed, der skyldes vedligeholdelse eller andre former for planlagte opdateringer. EduLab vil varsle sådanne vedligeholdelses/opdateringstiltag med minimum 7 arbejdsdage på hjemmesiderne.

I ingen af nedenstående situationer har eksisterende betalende abonnementer ret til nogen former for kompensation eller forlængelse af abonnement:

 • EduLab er til enhver tid berettiget til at uddele gæstepasswords til hjemmesiderne samt lade dele af hjemmesiderne være åbne for offentligheden, således, at det er muligt at danne sig et indtryk af hjemmesiderne.
 • EduLab er til enhver tid berettiget til - fx i forbindelse med markedsføringskampagner - at åbne for hele eller dele af hjemmesiderne til begrænsede brugergrupper eller offentligheden.
 • EduLab er til enhver tid berettiget til at ændre længden på prøveperioder for nye abonnenter, samt ændre i det indhold nye abonnenter har adgang til i disse prøveperioder.

12. Kundeservice

EduLab tilbyder online support via vores supportmodul, som du kan få adgang til ved at klikke på "Kontakt" i bunden af siden. Du kan også sende os en mail på support@edulab.dk Denne tilstræber vi, at besvare indenfor 5 arbejdsdage.

13. Persondatapolitik

I forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil bliver vi nødt til at indsamle følgende personlige oplysninger om dig: dit fulde navn, dit barns navn og e-mailadresser. Alle oplysninger opbevares og transmitteres krypteret til EduLab.

Som registreret bruger hos EduLab har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Den dataansvarlige kan kontaktes på følgende mail: support@edulab.dk

Hos EduLab anvender vi logstatistik med det formål at kende dig som kunde bedre. På den måde sikrer vi blandt andet, at du ikke bliver præsenteret for irrelevante oplysninger.

Hos EduLab anvender vi cookies med det formål at gøre loginprocessen nemmere. Cookies bruges til at holde styr på login. Du kan dog let slette dine cookies. I Internet Explorer slettes cookies under menuen: "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies".

Information om cookies kan ses ved at klikke på "Cookies" i bunden af siden. Hvis abonnenten ikke kan acceptere, at de viste cookies lagres på abonnentens computer, kan hjemmesiderne desværre ikke bruges.

14. Misligholdelse

Ved enhver misligholdelse af disse abonnementsbetingelser har EduLab ret til at lukke for adgangen til hjemmesiderne indtil misligholdelsen ophører. Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse er EduLab herudover berettiget til at hæve abonnementsaftalen. Uanset ovenstående medfører det ikke, at abonnentens betalingsforpligtelse overfor EduLab frafalder.

15. Copyright

EduLab er indehaver af copyright på alt materiale, der er tilgængeligt på hjemmesiderne samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, markedsføringskampagner mv. Vores logo, "fessorfigur" samt andre kendetegn ved vores hjemmesider må kun anvendes efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra EduLab. Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale med copyright fra EduLab må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra EduLab. Al tekst og andet indhold, herunder også programkode er beskyttet af Lov om Ophavsret

Som abonnent accepterer du, at alle rettigheder til indhold, lektier og andet, som du selv måtte udarbejde og gøre tilgængeligt på hjemmesiderne overgår til EduLab uden nogen form for kompensation.

Det skal endvidere præciseres, at alt fagligt matematikmateriale på hjemmesiderne er beskyttet af Lov om Ophavsret. Overtrædelse vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

16. Nyhedsbrev, mailingliste samt generel kommunikation fra EduLab

Den af EduLab administrerede mailingliste vil udelukkende blive anvendt af EduLab og vil således ikke blive gjort tilgængelig for tredjemand. Til/framelding finder sted online på din personlige brugerprofil eller via e-mail til: support@edulab.dk

Det skal bemærkes, at der er fuld mulighed for at fravælge al information fra EduLab. Undtaget er naturligvis praktiske informationer omkring det af abonnenten bestilte såsom bestillingsbekræftelser, kvitteringer og lignende.

Som abonnent accepterer man at modtage maksimalt 4 nyhedsmails pr. år.

17. Behandling af personlige informationer

EduLab forpligter sig til ikke at dele personlig information om dig som forbruger, uden forudgående tilladelse. Ved at rette henvendelse til EduLab via e-mail: support@edulab.dk er det til enhver tid muligt at få oplyst, hvilke personlige oplysninger, EduLab har registreret. Alle data opbevares i mindst 2 år.

18. Erstatning, ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

EduLab er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab - herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at hjemmesiderne ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende - som følge af abonnentens brug af hjemmesiderne.

Abonnenten er i enhver henseende forpligtet til at holde EduLab skadesløs for ethvert krav som en tredjemand måtte rette mod EduLab eller dennes ejere som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelserne i denne aftale generelt.

EduLabs erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af abonnentens betalte abonnementsgebyr medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

19. Force majeure

EduLab er ikke forpligtet til at betale erstatning eller foretage forlængelse af et abonnement, hvis grunden skyldes forhold udenfor EduLabs kontrol herunder, men ikke begrænset til fejl eller manglende levering fra underleverandører, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout herunder også strejke og lockout blandt EduLabs egne medarbejdere.

20. Reklamationsret

Du har som forbruger ret til at reklamere over fejl og mangler ved hjemmesiderne. Reklamationer skal meddeles til EduLab på mail: support@edulab.dk Enhver reklamation, der er begrundet i en fejl på hjemmesiderne, skal fremsættes overfor EduLab senest 7 dage efter, at fejlen er konstateret. I modsat fald fortabes eventuelle krav.

EduLab har til enhver tid ret til at afhjælpe manglen ved forlængelse af abonnementet frem for tilbagebetaling af abonnementsgebyret.

Abonnementsbetingelser for institutioner

Definitioner

Edulab ApS ("Edulab") og køber ("Abonnenten") betegnes også som henholdsvis en "Part" og samlet som "Parterne".

1. Generelt

1.1 Disse Betingelser regulerer forholdet mellem EduLab som sælger og Abonnenten som køber af abonnementer på de Tjenesteydelser, der fremgår af Parternes aftale ("Abonnementsaftalen"), jf. pkt. 2.1 og 2.2.

1.2 EduLab tilbyder via websteden www.matematikfessor.dk adgang til en række tjenesteydelser inden for online læring i matematik i form af øvelser, videoer mm.

1.3 Disse Betingelser gælder for Abonnenter, der selv eller på vegne af en eller flere institutioner - herunder for eksempel skoler, biblioteker mv. - køber adgang til Tjenesteydelserne, jf. pkt. 2.1, til et antal brugere ("Brugerne"). Da den enkelte Abonnents behov kan variere løbende, gives Abonnenten adgang for et estimeret antal brugere ("Estimeret antal brugere"). For biblioteker gælder dog, at Abonnementet for Tjenesteydelserne gælder for et ubegrænset antal brugere, der tilgår Tjenesteydelserne fra samme IP-adresse (bibliotekets IP-adresse).

1.4 Ejeren og leverandøren af Hjemmesiderne og Tjenesteydelserne er EduLab:

EduLab ApS
Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal
2400 København

CVR: 29691800
Mail: support@edulab.dk

2. Salg af abonnement til tjenesteydelserne

2.1 Salgsprocessen for Tjenesteydelserne foregår således, at EduLab fremsender et tilbud ("Tilbuddet") til Abonnenten med angivelse af bl.a.:

 • www.MatematikFessor.dk tjenesteydelser, der er omfattet af Tilbuddet, og som Abonnenten gives adgang til ("Tjenesteydelserne").
 • Estimeret antal brugere.
 • Pris og betalingsfrist.
 • Abonnementsperiode.
 • Link til eller vedhæftning af disse Betingelser.

2.2 Ved Abonnentens accept af Tilbuddet er der indgået en juridisk bindende aftale mellem EduLab og Abonnenten på de i Tilbuddet og disse Betingelser anførte vilkår ("Abonnementsaftalen") vedrørende Tjenesteydelserne.

2.3 I forbindelse med accept af Tilbuddet skal der indgås en databehandleraftale og en dataaftale godkendes hos STIL.

3. Brugeroprettelse

3.1 EduLab sørger for, at Abonnenten kan se de elever der er tilknyttet institutionens institutionsnummer ved at hente data fra uni-c.

3.2 Abonnenten kan efter aftale opnå en IP-valideret adgang til Tjenesteydelserne. I så fald vil Abonnenten kunne lade Brugerne med adgang til Abonnentens private netværk få adgang til Tjenesteydelserne.

4. Abonnementsperiode, betaling og prøveperiode

4.1 Abonnementet træder i kraft ved Abonnementsperiodens begyndelse og er uopsigeligt i hele Abonnementsperioden.

4.2 EduLab fakturerer abonnenten årligt forud i den aftalte abonnementsperiode. Prisen for Tjenesteydelserne reguleres en gang om året i henhold til den til enhver tid gældende inflationsrate, dog med minimum 2%.

4.3 Ophører Abonnementsaftalen før tid på grund af Abonnentens forhold, herunder fx som følge af lukning af en eller flere institutioner, kommunale omstruktureringer eller Abonnentens misligholdelse, forfalder betalingen for den samlede resterende del af Abonnementsperioden ved Abonnementsaftalens ophør.

4.4 Ved forsinket betaling er EduLab berettiget til at ophæve Abonnementsaftalen, jf. punkt 14 nedenfor. EduLab er ligeledes berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker samt renter i henhold til dansk rets almindelige regler.

4.5 Et skoleabonnement giver både skolens ansatte og skolens elever ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat.

5. Uopsigelighed og fornyelse af abonnement

5.1 Abonnementsaftalen ophører, bortset fra i tilfælde misligholdelse jf. punkt 14 nedenfor, ved Abonnementsperiodens udløb.

5.2 Abonnementsaftalen forlænges ikke automatisk. Hvis Parterne ønsker at fortsætte samarbejdet efter udløbet af Abonnementsaftalen, kræver det indgåelse af en ny abonnementsaftale.

6. Brugsret

6.1 Abonnenten opnår gennem Abonnementsaftalen en tidsbegrænset, uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til det i Tilbuddet angivne Estimerede antal brugere til Tjenesteydelserne. Hverken Abonnenten eller Brugerne er berettigede til at videregive denne ret til tredjemand. Således må videregivelse af brugernavn og kodeord til tredjemand ikke finde sted. Brugerne er generelt forpligtede til at opbevare deres respektive brugernavne og kodeord på en sådan måde, at de ikke er tilgængelige for andre end dem selv. Abonnenten bærer det fulde ansvar for, at brugernavn og password ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om, at uberettigede personer anvender andres brugernavn og kodeord eller utilsigtet adgang i form af fx keylogning, virus, spyware skal Abonnenten omgående meddele EduLab dette.

6.2 Brugsretten beskrevet i dette punkt 6 omfatter hverken videredistribution af indholdet på Hjemmesiderne herunder videregivelse af adgang til tredjemand, offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af Hjemmesiderne. Enhver overtrædelse af dette punkt 6 anses som væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen, jf. punkt 14.1 nedenfor.

6.3 Abonnenten er ansvarlig for Brugernes overholdelse af dette punkt 6.

7. Vedligeholdelse og ændringer

7.1 EduLab har ret til løbende og uden forudgående varsel at ændre på indhold og funktionaliteter på Hjemmesiderne og Tjenesteydelserne. EduLab vedligeholder og udvikler løbende indholdet og funktionaliteter på Hjemmesiderne i det omfang og tempo, som EduLab finder nødvendigt.

8. Tekniske krav

8.1 For at kunne benytte Hjemmesiderne og Tjenesteydelserne, kræves der adgang til internettet med en internetforbindelse, der har en båndbredde på minimum 1 MB (downstreamkapacitet). 

8.2 Herudover anbefaler EduLab de browsere og styresystemer der kan ses på https://www.matematikfessor.dk/help/browsers

8.3 EduLab kan ikke garantere, at man kan anvende Hjemmesiderne eller Tjenesteydelserne, hvis den anvendte computer eller internetforbindelse ikke lever op til ovenstående tekniske anbefalinger. EduLab er generelt ikke ansvarlig for manglende adgang og manglende anvendelse af funktionalitet(er), som måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom EduLab fraskriver sig ethvert ansvar for manglende funktionalitet forårsaget af, at Abonnenten og/eller Brugerne ikke har fulgt ovenstående tekniske minimumsanbefalinger/råd, eller de råd som fremgår i hjælpeboksene på Hjemmesiderne.

9. Oppetid og ret til forlænget abonnementsperiode

9.1 EduLab tilstræber så vidt muligt, at Hjemmesiderne er tilgængelige hele året døgnet rundt. Der kan dog forekomme driftsforstyrrelser på grund af tekniske forhold hos EduLab eller dets underleverandører. Hvis Hjemmesiderne er utilgængelige i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, som følge af forhold, som EduLab er ansvarlig for, er Abonnenten berettiget til en forlængelse af Abonnementsperioden svarende til sådanne sammenhængende perioder på hver over 24 timer, som Hjemmesiden har været utilgængelig i. Dette gælder dog ikke ved varslet utilgængelighed, der skyldes vedligeholdelse eller andre former for planlagte opdateringer. EduLab vil varsle sådanne vedligeholdelses/opdateringstiltag med minimum 7 arbejdsdage på Hjemmesiderne under Nyheder.

9.2 EduLab har til enhver tid ret til at afhjælpe en mangel ved forlængelse af Abonnementsperioden i en relevant, rimelig periode frem for tilbagebetaling af abonnementsgebyret.

9.3 I ingen af nedenstående situationer har Abonnenten ret til nogen former for kompensation eller forlængelse af Abonnementsperioden:

9.4 EduLab er til enhver tid berettiget til at uddele gæstepasswords til Hjemmesiderne samt lade dele af Hjemmesiderne være åbne for offentligheden, således, at det er muligt at danne sig et indtryk af Hjemmesiderne.

9.5 EduLab er til enhver tid berettiget til - fx i forbindelse med markedsføringskampagner - at åbne for hele eller dele af Hjemmesiderne til begrænsede brugergrupper eller offentligheden.

9.6 EduLab er til enhver tid berettiget til at ændre længden på prøveperioder for nye abonnenter, at ændre andres abonnementsvilkår, samt at ændre i det indhold nye abonnenter har adgang til.

10. Kundeservice

10.1 EduLab tilbyder online support via sit supportmodul, som findes ved at klikke under "Kontakt" i bunden af Hjemmesiderne. Abonnenten kan også sende EduLab en mail på support@edulab.dk. Denne tilstræber EduLab at besvare indenfor 5 arbejdsdage.

11. Persondatapolitik og behandling af personlige oplysninger

11.1 EduLab henviser Abonnenten til at kontakte EduLab på salg@edulab.dk for en Databehandleraftale.

11.2 EduLab har til formål at understøtte matematikundervisningen via MatematikFessor.dk.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 EduLab er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder til alt materiale herunder alt fagligt matematikmateriale, der er tilgængeligt på Hjemmesiderne samt tilgængeligt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, markedsføringskampagner mv.

12.2 EduLabs logo og "fessorfigur" samt andre kendetegn ved EduLabs hjemmesider må kun anvendes efter forudgående skriftlig tilladelse fra EduLab. Hel eller delvis henvisning til eller gengivelse af materiale, som EduLab har immaterielle rettigheder til må kun finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra EduLab.

12.3 Abonnenten accepterer, at alle rettigheder til indhold, lektier og andet, som Abonnenten eller Brugerne selv måtte udarbejde og eventuelt gøre tilgængeligt på Hjemmesiderne overgår til EduLab uden nogen form for kompensation.

13. Nyhedsbrev, mailingliste samt generel kommunikation fra EduLab

13.1 EduLab administrerer en mailingliste over sine abonnenter. Mailinglisten vil udelukkende blive anvendt af EduLab og vil således ikke blive gjort tilgængelig for tredjemand.

13.2 Abonnenten har fuld mulighed for at fravælge at modtage information fra EduLab, dog med undtagelse af praktiske informationer om Tjenesteydelserne.

14. Misligholdelse

14.1 Ved enhver misligholdelse af disse Betingelser har EduLab ret til at lukke for adgangen til Hjemmesiderne indtil misligholdelsen ophører. Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse, er EduLab herudover berettiget til at ophæve Abonnementsaftalen. Foranstående medfører ikke, at Abonnentens betalingsforpligtelse overfor EduLab bortfalder, og Abonnenten har i de anførte tilfælde ikke ret til tilbagebetaling af allerede erlagte betalinger.

14.2 EduLab er ud over punkt 14.1 berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler i tilfælde af Abonnentens misligholdelse.

15. Erstatning, ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

15.1 EduLab er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab - herunder men ikke begrænset til forgæves afholdte udgifter eller forgæves forbrugt tid, tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at Hjemmesiderne eller Tjenesteydelserne ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes ved Abonnentens brug eller manglende brug af Hjemmesiderne eller Tjenesteydelserne.

15.2 Abonnenten er i enhver henseende forpligtet til at holde EduLab skadesløs for ethvert krav, som en tredjemand måtte rette mod EduLab eller dennes ejere som følge af Abonnentens brud på ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelserne i disse Betingelser.

15.3 EduLabs erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til 50 % af det af Abonnenten betalte abonnementsgebyr i det Skoleår, hvori skaden/tabet måtte indtræde.

16. Force majeure

16.1 EduLab er ikke forpligtet til at holde Hjemmesiderne eller Tjenesteydelserne tilgængelige for Abonnenten eller Brugerne eller foretage forlængelse af Abonnementsperioden, hvis EduLab er forhindret heri på grund af forhold uden for EduLabs kontrol herunder, men ikke begrænset til manglende eller mangelfuld levering fra underleverandører, virusangreb, naturkatastrofer, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout herunder også strejke blandt og lockout af EduLabs egne medarbejdere.

17. Reklamation

17.1 Ethvert krav, herunder for forsinkelse, mangler og manglende tilgængelighed af Hjemmesiderne og Tjenesteydelserne, som kan rejses mod EduLab, bortfalder, hvis ikke Abonnenten foretager skriftlig reklamation over for EduLab straks efter, at forholdet blev eller burde være blevet Abonnenten bekendt.

18. Lov og værneting

18.1 Enhver tvist, der udspringer af Abonnementsaftalen og/eller disse Betingelser – herunder tvister om Abonnementsaftalens eksistens, er underlagt dansk ret med undtagelse af danske lovvalgs- og værnetingsregler.

18.2 Tvister nævnt under punkt 18.1 skal afgøres ved Københavns Byret i første instans.

Du giver samtykke til, at EduLab gemmer data afgivet om dit barn ved oprettelse af abonnementet.

Dataindsamlingen har til formål at knytte forældre og barn til hinanden, samt identificere barnet og barnets klassetrin.

Du giver endvidere samtykke til, at EduLab gemmer resultatet af dit barns arbejde på MatematikFessor.dk og anvender dette til at tilpasse matematikopgaverne, så dit barn mødes af relevante opgaver.

Som forælder har du adgang til dit barns data for at kunne at støtte op om undervisningen, og holde dig orienteret om dit barns progression.

Hverken dine, eller dit barns, persondata deles med eksterne systemer eller partnere. 

EduLab har et tæt samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner. Brugsdata fra MatematikFessor.dk anvendes i anonymiseret form i forbindelse med dette samarbejde.

Dine rettigheder til dine persondata

Som bruger af matematikfessor.dk har du rettigheder i forhold til dine egne persondata. Disse rettigheder fremgår af vores privatlivspolitik https://www.matematikfessor.dk/help/privacy

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte vores support på support@matematikfessor.dk, for nærmere aftale.

Der må forventes nogen behandlingstid forbundet med behandlingen af data.

Du afgiver dit samtykke når du tilknytter dit barn til din profil, hvilket gøres fra forsiden af matematikforalle.dk.

Privatlivspolitik for EduLab ApS

Dataansvar

Det handler om din tryghed, og vi tager vores ansvar for dine data alvorligt

EduLab behandler personlige data – og behandler mange af dem på den digitale læringsportal MatematikFessor. Det ansvar tager vi på os, og vi tager det alvorligt. For alle – skoleledere, lærere, elever og forældre – skal kunne føle sig trygge i MatematikFessors digitale læringsunivers.

Vi har som mål, at vores brugere på MatematikFessor skal føle sig vel informeret og vide, at vi har respekt for deres privatliv. Vi tilstræber derfor at være så transparente som muligt. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, hvor vi fortæller dig, hvordan vi behandler og beskytter dine data.

Kontaktoplysninger

EduLab ApS
Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal
2400 København

CVR: 29691800

Telefonnr.: 88826677
Mail: support@edulab.dk
Website: edulab.dk

Behandling af persondata

Når du bruger  portalen MatematikFessor.dk, giver du samtykke til, at

 • lærere og forældre har adgang til elevens opgavebesvarelser, der dog ikke kan ses af andre elever eller af lærere, som ikke er tilknyttet eleven.
 • vi indhenter personlige oplysninger gennem UNI•Login.
 • der genereres og arkiveres data omkring din brug af MatematikFessor.
 • vi deler relevante data med vores samarbejdspartnere.

Hvilke typer data anvender vi?

 1. De data, vi indsamler, varierer lidt alt efter abonnementsaftale.
  • Skoleabonnement
   Data indsamles via UNI•Login. 
   Oplysningerne har til formål at identificere brugere og knytte brugeren til en skole og en klasse. De indsamlede data er almindelige persondata og indeholder ikke cpr-nummer eller personfølsomme data.
  • Privatabonnement
   Data indsamles ved oprettelse af abonnement og afgives af forældre. Dataindsamlingen har til formål at knytte forældre og barn til hinanden samt identificere brugeren og dennes klassetrin.
 2. MatematikFessor.dk genererer og arkiverer data baseret på opgavebesvarelser og elevstatistikker. Derudover registrerer portalen tidspunkt for login og IP-adresser til brug for vores support og brugsstatistikker.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Data til statistiske formål

EduLab indsamler og bruger historiske og aktuelle data i anonymiseret form til brug for helt overordnede brugs- og indlæringsstatistikker. Statistikkerne danner beslutningsgrundlag for skoler og kommuner i forhold til at planlægge deres indsats på matematikområdet.

Statistikkerne anvendes ligeledes internt i EduLab, når vi skal tilrettelægge præsentationer, kurser mv. som opfølgning på salg og fornyelse af abonnementer samt på udviklingsinitiativer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Data på MatematikFessor.dk gemmes, så længe de skønnes nødvendige for brugen af systemet.

Brugere, der ikke længere er tilknyttet et gældende abonnement, vil ikke længere kunne tilgå sine data. Brugeren og de tilhørerne data vil i første omgang blive deaktiveret. Er brugeren deaktiveret i mere end et skoleår, vil data blive slettet.

Data vil derefter kun fremgå i anonymiseret  form til brug for generelle statistikker.

Videregivelse af data

Vi sælger eller videregiver under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til 3. part.

Vi anvender ikke SoMe plugins, da vi ikke ønsker at dele brugernes data med sociale medier. Ligesom vi heller ikke udsætter hverken lærere eller elever, der bruger MatematikFessor, for reklamer.

Vi deler kun data med vores samarbejdspartnere i det omfang, det er sikkert og relevant.

Samarbejdspartnere

Hosting

Al data i Matematikfessor hostes eksternt i nedestående to datacentre. 
 

Rackspace

Rackspace ligger i UK og er underlagt det europæiske GDPR regulativ

Hetzner

Hetzner ligger i DE og er underlagt det europæiske GDPR regulativ


Freshdesk

Vores chat-support-modul til lærerne er administreret af Freshdesk Inc. Data, der administreres i Freshdesk, er alene den dialog, der foregår på chat’en mellem lærer og vores support-medarbejdere. Freshdesk deltager i – og har certificeret dets overensstemmelse med – det EU-amerikanske Privacy Shield Framework. EduLab har tegnet en ’data protection agreement’ med Freshdesk, som sætter rammerne for, hvordan de passer på de data, vi videregiver til dem.

Studerende

EduLab har et tæt samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner. Brugsdata fra MatematikFessor.dk anvendes i anonymiseret form i forbindelse med dette samarbejde. Samarbejdspartnere, der i den sammenhæng får adgang til data, underskriver forud for samarbejdet en NDA (”Non Disclosure Agreement” også kaldet en hemmeligholdelseserklæring) – et juridisk dokument, der sikrer, at underskriveren ikke misbruger den fortrolige viden, han/hun får adgang til.

UNI•Login

 Vi giver UNI•Login besked om, hvilke skoler der har licens til MatematikFessor. Således bakker vi op om Styrelsen for IT og lærings brugerportalinitiativ og sørger for at sikre, at skolernes planlægningssystemer (Learning Management Systems) viser, om skolen har adgang til MatematikFessor.dk.

Datasikkerhed

Sådan beskytter vi dine persondata

Når skoler eller kommuner tegner abonnement på MatematikFessor.dk skal der samtidig indgås en lovpligtige databehandleraftale. Databehandleraftalen redegør for hvordan Edulab behandler de persondata, der er på MatematikFessor.dk. Skolen skal ved samme lejlighed via UNI•LOGIN godkende en dataaftale, som giver Edulab tilladelse til at indsamle de nødvendige data om skolen, klassen og brugerne.

I forbindelse med at der indgås en databehandleraftale, kan skolen rekvirere vores sikkerhedserklæring, der dokumentere at Edulab er GDPR compliant.

Vi har vedtaget et sæt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret; mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi arbejder efter en række dataetiske retningslinjer, som skal sikre, at MatematikFessor.dk er en tryg portal for sine brugere – skoleledere, lærere, elever og forældre. Du finder vores dataetiske retningslinjer på edulab.dk/vi-tager-ansvar.

Når du er logget ind på MatematikFessor på en mobil forbliver du logget ind i 7 dage. På desktop og tablet devices forbliver du kun logget ind i 12 timer da disse ofte er offentlige enheder. Hvis du ikke ønsker at forblive logget ind, skal du derfor huske at logge dig ud igen. Det er altid en god idé at have password på din mobile enhed.

For at sikre dine oplysninger på MatematikFessor.dk er det vigtigt, at du har et stærkt password, og at du ikke deler det med andre.

Brug af cookies

Cookies – formål og relevans

MatematikFessors website anvender cookies for at forbedre den enkelte brugers oplevelse af vores service. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din computer for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies opsamler ingen personlige oplysninger og kan ikke indeholde virus eller andet skadeligt software.

Hvad bruger vi cookies til

Vi anvender hovedsageligt cookies på MatematikFessor.dk til at sikre, at vi

 • på vores chat-support for lærerne fastholder en chat-tråd og kan forsætte chatten, hvor vi slap den sidst.
 • kan huske login-oplysninger, når brugeren anmoder om det.
 • har den bedst mulige driftsmæssige kapacitet målt ud fra trafikken på portalen.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter og undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning. Dog skal du være opmærksom på, at MatematikFessor.dk ikke kan benyttes uden cookies.

 Dine rettigheder

 1. Retten til at få indsigt i sine personoplysninger
 2. Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
 3. Retten til at få sine personoplysninger slettet
 4. Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 5. Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 6. Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)
 7. Har du som privatabonnent afgivet samtykke til dataindsamling, har du mulighed for at trække dette samtykke tilbage. I så fald kan portalen kun anvendes i begrænset omfang.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte vores support på support@matematikfessor.dk, for nærmere aftale.

Der må forventes nogen behandlingstid forbundet med behandlingen af data.

Begrænset anvendelse

Alle har som udgangspunkt ret til at begrænse brugen og indsamlingen af deres data. Hvis en bruger indgiver et ønske om begrænset brug, skal de oplyses om, at MatematikFessordk derefter ikke kan forventes at kunne anvendes. 

Vi som databehandlere behandler dine personlige data på vegne af dataejer.

Dataejer

Dataejer er den myndighed, der har valgt, at MatematikFessor.dk skal bruges som digitalt læremiddel i matematikundervisningen.

Dataejer er ansvarlig for, hvordan og i hvilket omfang MatematikFessor.dk bruges i undervisningen. Hvis en elev ikke ønsker at bruge MatematikFessor.dk, skal det aftales med dataejer. Det er kun dataejer, der kan få data på en elev slettet.

Dataejer er ifølge lovgivningen ansvarlig for at sikre, at personlige data håndteres efter gældende lovgivning. Dataejer er derfor ansvarlig for at vælge hjælpemidler, der sikrer, at persondataloven overholdes.

Hvis ejerskabet ligger hos din skole eller kommune, skal du rette henvendelse til dem for at få dem til at rekvirere dine data slettet og/eller udleveret. Hvis der er tale om et privat abonnement, så skal vi bede dig fremsende en sikker mail med dit ønske sammen med en kopi af billedlegitimation – pas eller kørekort.

Under alle omstændigheder må det forventes, at der vil være nogen behandlingstid forbundet med behandlingen af data.

Klagemuligheder

Du har mulighed for at rette henvendelse til vores support, hvis du ønsker at drøfte vores behandling af dine data. Endvidere har du ligeledes mulighed for at klage til datatilsynet vedrørende vores behandling af dine data.


Sidst opdateret 30. januar 2020.